Özel Eğitim

Günümüzde artık kalabalık sınıflarda eğitim alt yapıları farklı öğrencilerin bulunduğu ortamlarda sağlıklı ve hedefe ulaştırıcı bir eğitim vermek ve almak pek mümkün olmamaktadır. Z kuşağı ve Alfa kuşağından oluşan günümüz gençleri dijital çağın getirdikleriyle birlikte çok farklı donanım ve özelliklere sahiptir. Onun içindir ki her bireyin önce öğrenim yetenekleri, bilgi alt yapısı ve ilgileri keşfedildikten sonra sağlıklı bir eğitim öğretim verilebilir.

Göktürk Kristal VIP Eğitim kurumuna özel eğitim için gelen her bir öğrenci önce Eğitim Check-up’ ına tabi tutulup bilgi alt yapısı tespit edilir, dikkat ve zeka testleri ile öğrencinin öğrenme modeli ve problemleri saptanır. Sonrasında eğitim koçu ve psikoloğumuzun katkılarıyla uygun eğitim programına geçilir.

Göktürk özel eğitim kurumu Kristal Vip Eğitim, pedagojik ve akademik yaklaşımlarla eğitim sürecini yöneten uzman eğitim kurumudur.