Göktürk LGS Kursu

LGS sınavı bir adım, geleceğin ise sonsuz bir yolculuk. Bu geleceğe büyük adımda yanındayız!

Bir gencin bütün geleceğine bir şekilde etki etmesi yönüyle bu sınavlar çok hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla  bu sınavlara hazırlık sürecinin birçok yönüyle ele alınması gerekmektedir. Göktürk Kristal VIP Eğitim’de bu süreç şu aşamalar dikkate alınarak yönetilir:

 1. Öğrencinin öğretim bilgi seviyesinin belirlenmesi: Öğrencinin mevcut bilgi seviyesini tespit etmek için bir öğretim “check-up”ı yapılır. Bu değerlendirme, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için önemlidir.
 2. Eksiklerin giderilmesi için akademik takvim oluşturulması: Eğitim koçu, öğrencinin belirlenen eksiklerini gidermek için bir akademik takvim oluşturur. Bu takvim, öğrencinin hangi konular üzerinde çalışması gerektiğini ve hangi zaman dilimlerinde çalışacağını belirler.
 3. Dikkat testiyle dikkat dağınıklığının belirlenmesi: Kurum psikoloğu, öğrencinin dikkat dağınıklığı sorunu olup olmadığını belirlemek için bir dikkat testi uygular. Dikkat sorunu saptanan öğrenciler, Play Attention dikkat tedavi programına dahil edilir.
 4. Öğrencilere özgü kaynakların belirlenmesi: Her öğrencinin farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları olduğundan, öğrencilerin kullanacağı kaynaklar bireysel olarak belirlenir. Bu şekilde öğrencilerin öğrenme süreci daha verimli hale getirilir.
 5. İlerlemenin takibi ve eksikliklerin telafisi: Eğitim koçu, öğrencinin süreç içindeki ilerlemesini dikkatle takip eder ve geriye dönük bilgi eksikliklerini tespit eder. Bu eksiklikler, ders öğretmenleri tarafından telafi edilir.
 6. Kaygı ve stresin kontrol altına alınması: Sınav süreci, öğrencilerde kaygı ve stres yaratabilir. Bu nedenle eğitim koçu ve kurum psikoloğu, öğrencilerin kaygı ve stres durumunu gözlemler ve kontrol altına almaya çalışır.
 7. Öğrenci-veli-öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi: Göktürk Kristal VIP Eğitim, öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini destekler ve gerektiğinde iletişim köprüsü olarak hizmet verir.
 8. Öğrencinin ders çalışma plan ve programının kontrol altına alınıp öğrencinin çalışmalarının sonuçlarıyla beraber değerlendirilmesi.
 9. Stres yönetimi ve duygusal dayanıklılığın sağlanması.
 10. Tercihlerin sağlıklı bir şekilde öğrenci ve velilerle yapılması.
 11. Sınav sonrası alınan sonuçların doğru bir şekilde değerlendirilip öğrenci ve aile ile doğru tercihlerin yapılması.

Göktürk Kristal VIP Eğitim’de LGS sınav hazırlık süreci birebir ders grup dersi ve grup çalışmaları ile birlikte 920 saatlik bir programı kapsar.

LGS eğitimi veren Kristal Vip Eğitim, akademik yaklaşımlarla eğitim sürecini yöneten uzman eğitim kurumudur.